General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:18 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0:0
Bilighorze:C, HV
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LN  (Louny)
Municipality:Žatec
Coords:
50°19'27.914"N,13°32'41.465"E
Details (CZ):9 display >>
Record history:
11.4.2011
10:01:35
+ LiKu - devirgace
Map + photo
Ten menší, stav v 11.2009 detail
cesta ke komínu. Přesná naměřená výška je 17,68 m průlez hvozdem a komínem (2013)
hlavice (2013)
Poznámky
11.4.2011 10:01:35 Vojti

Průlez komína by měl sloužit do budoucna jako atrakce pro hosty a návštěvníky restaurace. Za určitý poplatek bude zájemcům zapůjčen celotělový úvazek, pomocí blokantu se připnou k ocelovému lanu, které vede uprostřed žebříka a je ukotveno ve dmychalde a za dohledu odborného asistenta budou moci vyšplhat po HV bilighorzi nahoru. Tito zájemci budou muset být střízliví (před výstupem dostanou dýchynout). Při našem devirgačním výstupu jsme byli panem majitelem restaurace požádáni o vyzkoušení systému jištění a případné záchrany lezce, který se při výstupu/sestupu zasekne.