General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:19 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Pokrývačství Strádal
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8880.0:0
Bilighorze:CV  (Inner tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LT  (Litoměřice)
Municipality:Brozany nad Ohří
Coords:
50°26'55.933"N,14°8'31.289"E
Record history:
29.12.2010
21:13:44
+ Ubikvist - Devirgace pidicihelny
Map + photo
Pohled na cihelnu z jihovýchodu (12/2010)
Severovýchodní pohled (12/2010) Podstavec
Jediná cesta vzhůru Stav dmychadla před plánovanou opravou (12/2010)
Chodbička mezi sopouchy