General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:5X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.?80
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Štýřice
Coords:
49°10'38.751"N,16°35'24.899"E
Record history:
28.12.2010
08:47:03
+ endru - prekioarcheologie
Map + photo
Pohled na Brno od býv. Kohnovy cihelny na Červeném kopci. Druhý komín zleva. (05/1952) Komín uprostřed snímku, druhý z jihu. Letecké snímkování z roku 1953 (VGHMÚř Dobruška)