General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:6X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0?
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Štýřice
Coords:
49°10'33.231"N,16°35'22.412"E
Record history:
28.12.2010
08:45:38
+ endru - prekioarcheologie
Map + photo
Pohled na Brno od býv. Kohnovy cihelny na Červeném kopci. Komín v popředí. (05/1952) Dolní (jižnější) komín. Letecké snímkování z roku 1953 (VGHMÚř Dobruška).