General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:90 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Energoaqua
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:VS  (Vsetín)
Municipality:Rožnov pod Radhoštěm
Coords:
49°27'39.103"N,18°7'26.497"E
Record history:
20.11.2010
19:45:26
+ endru - gnozkace
27.12.2012
09:50:01
+ endru - devirgace
Map + photo
Z jihovýchodu, tvárnicový nižší komín vlevo (10/2010). Nižší tvárnicový komín. (10/2012)
Horní polovina dříku detailněji. (10/2012) Celkový pohled na n.p. Tesla, nedatováno (zdroj www.vmp.cz)
Poznámky
20.11.2010 21:03:03 endru

Oficiální výška komínu je 90 metrů.

20.11.2010 21:41:45 endru

ENERGOAQUA, a.s. – výroba a dodávka tepla

Celkový jmenovitý tepelný příkon zařízení je 85,8 MW. Hlavními technologickými jednotkami zařízení jsou kotle K2, K3, K6 a K7 s příslušenstvím. Kotle jsou umístěny ve společném komplexu objektů. Jejich společný souhrnný jmenovitý tepelný příkon (JTP) činí 85,8 MW (116 t páry/h o teplotě 220 °C až 350 °C a tlaku 1,32 MPa).

JTP kotle K2 (typu OKP 25, výrobce Tatra Kolín, r.v. 1971, do provozu uveden v r. 1975) je 18,7 MW, což odpovídá produkci 25 t páry/h. Kotel je parní, dvoububnový vodotrubný, membránový s přirozeným oběhem. Má vodorovnou spalovací komoru zcela vychlazenou varnými trubkami s jedním olejoplynovým hořákem umístěným v čelní stěně.

JTP plynového kotle K3 (výrobce Polycomp Poděbrady, r.v. 2005) je 11,3 MW, což odpovídá produkci 16 t páry/h. Kotel je parní, plameno–žárotrubný, s horizontální spalovací komorou a ohřívákem vody. Plynový hořák je umístěný v čelní stěně kotle.

JTP kotle K6 (typu NOK 50, výrobce Tatra Kolín, r. v. 1979) je 37,1 MW, což odpovídá produkci 50 t páry/h. Kotel je parní, jednobubnový, samonosný. Spalovací komoru vymezují membránové stěny. V čelní stěně jsou umístěny dva olejoplynové hořáky.

JTP kotle K7 (typu OKP 25, výrobce Tatra Kolín, r.v. 1983, do provozu uveden v r. 1975) je 18,7 MW, což odpovídá produkci 25 t páry/h. Kotel je parní, dvoububnový vodotrubný, membránový s přirozeným oběhem. Má vodorovnou spalovací komoru zcela vychlazenou varnými trubkami
s jedním olejoplynovým hořákem umístěným v čelní stěně.

Spaliny jsou vypouštěny dvěma komíny. Komín č. 1, vysoký 90 m nad terénem, je vyzděn z betonových cihel a je napojen na kotel K2. Komín č. 2 má výšku 125 m, je železobetonový, a odvádí spaliny z kotlů K3, K6 a K7.