General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:12X m
Gallery:3
Alternatives:Energoaqua
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:3
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:VS  (Vsetín)
Municipality:Rožnov pod Radhoštěm
Coords:
49°27'39.2"N,18°7'27.404"E
Record history:
20.11.2010
19:45:00
+ endru - gnozkace
Map + photo
Vyšší monolitový komín. (10/12) Pohled ze západu, ten vyšší vlevo (10/2010).
Komín má nově natřené výstražné pruhy (10/12) 2007
pata komína (2007) Celkový pohled na n.p. Tesla, nedatováno (zdroj www.vmp.cz)
Poznámky
20.11.2010 20:40:31 endru

Oficiální výška komínu je 125 metrů.

21.11.2010 00:20:00 endru

ENERGOAQUA, a.s. – výroba a dodávka tepla

Celkový jmenovitý tepelný příkon zařízení je 85,8 MW. Hlavními technologickými jednotkami zařízení jsou kotle K2, K3, K6 a K7 s příslušenstvím. Kotle jsou umístěny ve společném komplexu objektů. Jejich společný souhrnný jmenovitý tepelný příkon (JTP) činí 85,8 MW (116 t páry/h o teplotě 220 °C až 350 °C a tlaku 1,32 MPa).

JTP kotle K2 (typu OKP 25, výrobce Tatra Kolín, r.v. 1971, do provozu uveden v r. 1975) je 18,7 MW, což odpovídá produkci 25 t páry/h. Kotel je parní, dvoububnový vodotrubný, membránový s přirozeným oběhem. Má vodorovnou spalovací komoru zcela vychlazenou varnými trubkami s jedním olejoplynovým hořákem umístěným v čelní stěně.

JTP plynového kotle K3 (výrobce Polycomp Poděbrady, r.v. 2005) je 11,3 MW, což odpovídá produkci 16 t páry/h. Kotel je parní, plameno–žárotrubný, s horizontální spalovací komorou a ohřívákem vody. Plynový hořák je umístěný v čelní stěně kotle.

JTP kotle K6 (typu NOK 50, výrobce Tatra Kolín, r. v. 1979) je 37,1 MW, což odpovídá produkci 50 t páry/h. Kotel je parní, jednobubnový, samonosný. Spalovací komoru vymezují membránové stěny. V čelní stěně jsou umístěny dva olejoplynové hořáky.

JTP kotle K7 (typu OKP 25, výrobce Tatra Kolín, r.v. 1983, do provozu uveden v r. 1975) je 18,7 MW, což odpovídá produkci 25 t páry/h. Kotel je parní, dvoububnový vodotrubný, membránový s přirozeným oběhem. Má vodorovnou spalovací komoru zcela vychlazenou varnými trubkami
s jedním olejoplynovým hořákem umístěným v čelní stěně.

Spaliny jsou vypouštěny dvěma komíny. Komín č. 1, vysoký 90 m nad terénem, je vyzděn z betonových cihel a je napojen na kotel K2. Komín č. 2 má výšku 125 m, je železobetonový, a odvádí spaliny z kotlů K3, K6 a K7.