General data:
Class:PT  (Piditrpaslion)
Height:14 m
Gallery:1
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:^4.4
Bilighorze:^CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:RO  (Rokycany)
Municipality:Radnice
Coords:
49°51'23.886"N,13°36'10.256"E
Record history:
4.10.2010
18:00:09
+ k.e.n - gnozkace
17.11.2011
23:35:37
+ MV - devirgace
Map + photo
Kotelna s komínem. Školní budova v pozadí. (10/10) Málo vídaný způsob ochran na kramlích. Shnilá lávka ochozu. (10/10)