General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Friedrich Wannieck & Cie Eise~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:48.8:8
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Trnitá
Coords:
49°11'13.1"N,16°36'59.0"E
Record history:
1.9.2010
20:50:22
+ dsk - prekioarcheologie
Map + photo
Pohled od jihovýchodu. Pohled od jihovýchodu.
Poznámky
1.9.2010 21:11:16 dsk

Komín vysoký 36 metrů byl postaven zřejmě v roce 1886 (jak uvádí kniha Die hundertjährige Geschichte der Ersten Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft von 1821 bis 1921) a byl ve své době nejvyšší v Brně. Komín i administrativní budova na rohu ulic Zvonařka a Plotní jsou sice zakresleny na vyobrazení areálu datovaném rokem 1882, tato datace je však sporná - podle stavebně historického průzkumu byla výstavba první části administrativní budovy odhadnuta až na rok 1888-9. Komín byl zbořen v roce 1915 v souvislosti s rozšířením budovy strojírny jižním směrem.

Areál bývalé Vaňkovky se nachází na území dnes ohraničeném ulicemi Trnitá, Zvonařka, Plotní a Úzká. Slévárna a strojírna byly prohlášeny kulturní památkou od 13.5.1992.

Železniční trať, která je vidět v popředí na historických fotografiích, spojovala od roku 1870 býv. Dolní (Rosické) nádraží s brněnským Hlavním nádražím a byla zrušena až v 70. letech 20. století. Její násep byl nadále využíván jako pěší lávka na autobusové nádraží Zvonařka a byl částečně odstraněn při přípravě výstavby Galerie Vaňkovka v roce 2004.