General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Městský právovárečný pi~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8:8 K
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:NB  (Nymburk)
Municipality:Poděbrady
Coords:
50°8'34.786"N,15°6'56.635"E
Record history:
16.6.2010
09:16:25
+ Vojti - Gnozkace
Map + photo
stav před rekonstrukcí, 07/2004, převzato z www.pivovary.info stav pivovaru po rekonstrukci 06/2010
detail kohoutnatce
Poznámky
16.6.2010 11:47:24 Vojti

Pivovar byl založen kolem roku 1900 a zrušen 1950. Maximální výstav dosahoval 12 000 hl. Mohutný oheň v roce 1832 zničil mj. i městský pivovar.

Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn "Akciový pivovar a sladovna v Poděbradech", Poděbrady (akciová společnost).
1948-1950 Polabské pivovary n.p.; vařil mj. 14° tmavý Poděbradský Zdroj

(zdroj: www.pivovary.info)