General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:40 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Desta
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:444.8:8X
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A245
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Rumburk
Coords:
50°57'30.492"N,14°33'36.493"E
Details (CZ):16 display >>
Record history:
24.4.2010
06:26:47
+ starbreaker - Devirgace
21.5.2012
18:29:29
+ starbreaker - přiřazení do areálu
Map + photo
10/10 Z objektu 5684: Ten vzadu, v popředí objekt 5450
Celkový pohled na fabriku Detail členitého podstavce
Hlavice, klasicky po rumbursku lehce křivá Nedatovaný pohled z jihovýchodu na Preidlův závod
Ptačí pohled z mapy.cz Pohled z 5450
Poznámky
21.5.2012 19:03:54 starbreaker

40 metrů vysoký komín je pravděpodobně nejhodnotnějším stojícím prekionem Rumburka. Zároveň se pravděpodobně jedná i o komín nejstarší (takřka s jistotou byl postaven spolu s budovou mechanické tkalcovny v letech 1889 - 1890). Charakteristický je pro něj 10 metrů vysoký členitý podstavec, který tak tvoří čtvrtinu celé výšky komína. Na podstavec navazuje netradičně bez kaskádovitého přechodu oktagonální dřík, který je zakončený zdobně profilovanou hlavicí. Tu však nenalezneme v původní podobě. Její převislá část byla v neznámé době ubourána a pouze z části nahrazena novější, nepříliš kvalitní nástavbou z jinak barvených cihel, než je pro komín charakteristická šedivá.

Přestože je komín již řadu let neudržován, dochoval se ve velmi dobrém stavu. Podstavec a dřík jsou v bezchybném stavu a větší část hlavice (díky častějším stahovacím obručím) je rovněž soudržná. V horším stavu je pouze novodobá nástavba, provedená o poznání méně kvalitně než původní stavba z konce 19. století. Komín je již od roku 1997 nevyužíván a zatím nebyl (trochu překvapivě vzhledem ke své poloze na konci) využit ani jako nosič telekomunikační techniky, díky čemuž si můžeme tento severský architektonický skvost vychutnat v nesprzněné kráse.