General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:123 m
Gallery:3
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:3
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:PR  (Přerov)
Municipality:Přerov
Coords:
49°26'42.486"N,17°25'41.931"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
23.4.2010
13:32:16
+ Fido
Map + photo
5/2009 - pohled od lávky přes Bečvu Druhý zprava (5/2009)
Poznámky
22.5.2010 13:54:22 dsk

Základním palivem dodávaným a spalovaným v parních kotlích v Teplárně Přerov (TPŘ) je černé uhlí (proplástek) a lehký topný olej pro zapalování a stabilizaci.

Z každého ze čtyř parních kotlů jsou spaliny vedeny ve dvou samostatných větvích ve kterých je vždy zařazen jeden elektrostatický odlučovač. Jednotlivé větve se sbíhají do společné komory, odkud jsou vedeny přes tkaninový filtr do společného komínu o výšce 125 m.

Teplo je dodáváno pro vytápění bytů, veřejných objektů a pro technologii průmyslových závodů v Přerově. Vyrobená tepelná energie je vyvedena ve formě přehřáté páry třemi parovody pro město a dvěma parovody pro závod Precheza a ve formě horké vody do areálu bývalých Přerovských strojíren a Ekoagrostavu. Pro vytápění areálu TPŘ se používá horkovodní topení odbočkou z výše zmíněného horkovodu.

Elektrická energie je dodávána prostřednictví SME a.s. do rozvodné sítě.

Zdroj: CENIA Praha, Pasportizace chladicích soustav v energetice ČR