General data:
Class:PT  (Piditrpaslion)
Height:1X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:J  (Special / other)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:00X
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:OC  (Olomouc)
Municipality:Kovářov
Coords:
49°41'9.623"N,16°57'31.035"E
Record history:
30.3.2010
09:15:26
+ Olca - archeognozkace s částečnou devirgací torza
Map + photo
Celkový pohled na zbytky Vápenky.  (3/2010) Od JZ. (3/2010)
Od SZ.  (3/2010) Od SV. Stav v 3/2010.  Vertikální řez (času) konstrukcí objektu. Kruhová stavba je z lomového kamene se šamotovou vyzdívkou.
Pohled do útrob býv. pece. (3/2010) Interiér pece. Šamotová vyzdívka značně poznamenaná pálením.  (3/2010)
Poznámky
30.3.2010 09:15:26 Olca

Na přelomu 19. a 20. století byly u blízkého lomu zakládány šachtové vápencové pece. Drobná, tzv. lidová výroba vápna převládala v naších zemích ještě kolem poloviny 19. stol. Ve 20. století se s touto výrobou setkáváme už jen v hospodářsky zaostalých oblastech. Pec je kruhovou stavbou z lomového kamene se šamotovou vyzdívkou. Pece této konstrukce byly sice značně úsporné, avšak jejich nevýhodou byl velký podíl ruční práce a proto v konkurenci s velkými průmyslovými podniky od poloviny 20. století postupně zanikaly. Dochovaná pec, která byla v provozu krátce kolem roku 1925 je ojedinělou technickou památkou významně dokumentující tradiční způsob drobné regionální výroby. Svažující terén byl využit k vybudování, lomovým kamenem zpevněné, rampy pro dopravu vsázky. Pro zjednodušení dopravy suroviny byly od lomu k vápence položeny kolejnice. Plné vozíky z lomu byly na laně přes kladku spouštěny samospádem a jejich pomocí byly prázdné vytahovány zpět. Na provozu vápenky se podílelo 6 dělníků. V lomu pracovali 4, u pece 2. Před pálením vápna se v peci postavila z velkých kamenů klenba, pod kterou se dalo při pálení přikládat dřevo. A teprve na tuto klenbu se vrstvily kusy vápence proložené dřevem. Pálení trvalo 4 dny. V měsíci se pálilo zhruba 4x. Po vypálení rozváželi povozníci vápno zákazníkům z okolí.    (text z prastaré info-tabule Naučné stezky).

 

Současný žalostný stav objektu ostře kontrastuje s označením "ojedinělá technická památka..."

 

Dochovaný zbytek pece má výšku 7 m.