General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:28 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.4:4
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:LI  (Liberec)
Municipality:Ferdinandov
Coords:
50°51'56.89"N,15°10'26.735"E
Record history:
11.3.2010
19:57:02
+ maxeller - devirgace
Map + photo
dmychadlo s ořešníkem v pozadí vjezd do objektu
blg ve stěně fabriky přechází v dřík komínu
Poznámky
20.6.2010 00:10:12 Ubikvist

Stručná historie:

První odběr vody na hranici lesa nad Ferdinandovem pro využití její síly prováděla od roku 1872 brusírna skla. Ta se postupně měnila na trhárnu a přádelnu, vyráběla se zde tiskařská čerň a bronzové barvy, ale i celulóza pro papírnu. Pak zde opět fungovala prádelna a nakonec kovovýroba.
Ještě v roce 1948 zde byly nalezeny dvě Francoisovy turbíny. Pro zvýšení průtoků byl na Malém Štolpichu postaven jez, aby jeho vody posilovaly v suchých létech průtoky na Velkém Štolpichu. Tyto spojené vody nadlepšovaly průtoky na všech ostatních dílech ve vsi.

Posledním provozem této fabriky byla kovovýroba, která se specializovala na výrobu odstředivek. Díky špatné privatizaci byl objekt uzavřen a v současné době chátrá. Do budoucna by měla být část objektu přestavěna na byty.