General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:64 m
Gallery:1/1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1/1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2H/CC/CV
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:HO  (Hodonín)
Municipality:Strážnice
Coords:
48°54'18.263"N,17°19'11.309"E
Record history:
29.7.2009
20:22:47
+ endru - devirgace
Map + photo
Pohled na komín z jihu (29.7.2009) Bilighorze H (29.7.2009)
Bilighorze CC po které cesta nahoru nevede. (29.7.2009) Otvor po kouřovodu. (29.7.2009)
Horní část s původním a mobilním ochozem (02/2015) Komín s objektem bývalé kotelny (02/2015)