General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:25 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:H  (Modern brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^4
Bilighorze:H  (Ladder)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Vnitřní město
Coords:
49°44'43.887"N,13°23'3.98"E
Details (CZ):12 display >>
Record history:
16.7.2009
13:57:34
+ Bourka - devirgace
21.2.2024
17:48:50
+ Bourka - demolice leden 2024
Map + photo
jiížní pohled, 6/10 ze střechy kotelny, 6/10
Celkový pohled těsně po dostavbě. 16/7/09
Celkový pohled (09/2012)
1/11/15
Poznámky
16.7.2009 14:07:01 Bourka

Budova byla postavena v letech 1929-1932 podle plánů architektů B. Bendelmayera a L. Fialy; ve své době bylo vybavení lázní nejmodernější v republice. Vzhled budovy se změnil během války - v prosinci 1944 dostala zásah při náletu a původní průčelí s osmi sloupy již nebylo obnoveno. Svému účelu sloužil objekt do první poloviny 90. let, od té doby zatím chátrá, v plánu je rekonstrukce.

19.7.2009 10:12:05 Bourka

Z někdejší nabídky realitky:

Budova Městských lázní je jednolitý kompaktní areál složený ze tří relativně rozdílných křídel. Přední křídlo je postaveno podélně k nábřeží, průčelím k řece. Jižní křídlo je postaveno kolmo k přednímu, kopíruje ulici „U lázní“. Dvorní křídlo je vestavěno mezi přední a jižní křídlo a není z ulice patrné. Všechny tři části budovy jsou komunikačně, instalačně a provozně zcela propojené a nelze je stavebně oddělit. Stavba má nepravidelný půdorys, přibližně obdélníkový, je vnitřně velmi složitě řešena, jednotlivá podlaží mají nestejnou výšku, střecha má složitý nepravidelný tvar s ozdobnými prvky. V předním křídle je vstupní hala, ze které vedou vstupy do všech dalších prostor. Suterény budovy slouží jako šatny, sauny a provozně-technické zázemí. V přízemí jsou provozy kadeřnictví, pedikúra, prádelna, sklady prádla a dalších potřeb, kotelna. Jižní křídlo slouží především jako velký zastřešený bazén, ve spodní části je technické zázemí bazénu, sprchy a šatny, nad bazénem je galerie, na které jsou umístěny kabinky. V předním křídle jsou umístěny služby – kadeřnictví, pedikúra, masáže, kavárna, ve vyšších patrech jsou rehabilitační prostory – tělocvičny, ordinace terapeutů se sociálním, administrativním a provozním zázemím. Dvorní křídlo má především funkci technicko-zabezpečovací – prádelna, sklady, kotelna. Část dvorního křídla má ploché střechy, využité jako terasy. V budově jsou instalovány tři výtahy, vytápění a ohřev vody zajišťovaly dva nezávislé kotle na tuhá paliva (v současné době nefunkční).

Stavebně-technický stav budovy je zhoršený. Údržba je značně zanedbaná, vnitřní vybavení je do znační míry zničené nebo poškozené. Poškození budovy a vnitřního vybavení není fatální, prvky dlouhodobé životnosti jsou opravitelné, vnitřní vybavení lze doplnit a funkce budovy poměrně rychle obnovit, ovšem s ohledem na velikost budovy je nutno kalkulovat se značnými náklady.

Budova má nepochybně svou hodnotu historickou i architektonickou, nelze ji porovnávat s běžnými komerčními objekty, rovněž umístění a velikost jsou výjimečné.

8.4.2011 11:27:28 Bourka

Více fotek a infomací a budově na http://www.plzdi.cz/Lazne/index.htm .

21.2.2024 17:50:04 Bourka

A je po všem. V rámci počínající rekonstrukce objektu započala v lednu 2024 demolice vnitrobloku strojovny a kotelny, jejíž součástí byl i komín.