General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8.8:8
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Staré Brno
Coords:
49°11'42"N,16°35'38"E
Record history:
26.6.2009
08:59:31
+ dsk - prekioarcheologie
Map + photo
r. 1910 Úvoz od Mendlova nám., vlevo cihelna (r. 1910)
Úvoz, pohled k Mendlovu nám., vpravo cihelna (r. 1905) Nahoře částečně rekonstruovaný řez západní částí pece s vypalovací komorou, odtahovým kanálem a předpokládaným kouřovým sběračem. Dole řez kruhovou pecí podle Loeffa 1870. (Archeologia technica XVII, s. 66-70)
Výrobky cihelny nesly kolek „FuE“ a číslo 2 v obdélném rámečku (www.geocaching.com)
Poznámky
30.10.2009 22:22:40 dsk

Cihelna vznikla před rokem 1815 a zbourána byla koncem 50. let 20. století. Komín postaven před rokem 1905.

30.12.2010 23:41:19 endru

Historie:

Cihelna při ulici Úvoz, v okolí dnešní Trýbovy ulice, existovala do padesátých let 20. století. Kdy cihelna v ulici Úvoz vznikla, v není v současné známo, je však již zachycena na von Scheibenhofově mapě Brna z roku 1815 a na plánu stabilního katastru z roku 1825, fungovala tedy přibližně 150 let. Roku 1857 zakoupil prosperující cihelnu Valentin Falkensteiner a zisky se spolu se zisky z koloniálního obchodu staly hlavním zdrojem jeho rozsáhlého jmění.

Díky archeologickému výzkumu známe i přibližnou konstrukci a podobu zdejší cihlářské pece. Jednalo se pravděpodobně o některou z konstrukčních variant kruhovky s nepřetržitým provozem, velikost vlastní pece  se mohla pohybovat kolem 40-50×17 m a obsahovala přes 20 vypalovacích komor. Výrobky této cihelny nesly kolek „FuE“ a  číslo 2 v obdélném rámečku. 

 

/zdroj: Holub P., Merta D., Zůbek A.: Cihelna z  19.-20. století v ulici Trýbova v Brně, Archeologia Technica XVII, 66-70, Brno 2006/