General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:1X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:východní - dál od MTT
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^8:8
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Grounds:A84
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Petrohrad
Coords:
49°44'31.703"N,13°23'53.554"E
Record history:
23.6.2009
15:51:01
+ Bourka - komín původně součástí soukomíní; po dohodě rozděleno na dva samostatné objekty
10.1.2012
14:20:32
+ FF - přiřazení do areálu
Map + photo
8/2009 první zleva, od jihovýchodu; 5/2011