General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:6X m
Gallery:N
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:N
Detail:0.0N0:0
Grounds:A27
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LT  (Litoměřice)
Municipality:Lovosice
Coords:
50°30'42.169"N,14°4'18.739"E
Record history:
15.6.2009
07:42:06
+ danny666 - prekioarcheologie
9.1.2012
18:14:02
+ starbreaker - přiřazení do areálu
Map + photo
dobový obrázek; nedatováno (převzato z Registru VCPD) stav 1926 (zdroj: SOA Litoměřice, VCPD)
dobová pohlednice (nedatováno) historická pohlednice, nedatováno (převzato z Registru VCPD - sbírka Jana Rösslera)
plán (Beton u. Eisen, 1922, s. 161)
Poznámky
14.2.2016 09:41:07 danny666

Více informací o komíně je možno nalézt v publikaci Martin Vonka, Robert Kořínek, Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura, ISBN 978-80-01-05774-2