General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:37 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:VAF
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.8:8
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:KVK  (Karlovarský)
County:CH  (Cheb)
Municipality:
Coords:
50°13'16.167"N,12°11'26.481"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
11.3.2009
21:01:11
+ danny666 - gnozkace
27.12.2012
09:38:14
+ Dalik_Vrtule_muz - devirgace
1.9.2015
23:28:47
+ _M_ - doplnění názvu
Map + photo
(7|18) Celkový pohled (7|18)
04/2007 Září 2008
detail dříku s hlavicí Ten větší..
Poznámky
1.9.2015 23:34:08 _M_

Továrna byla poměrně veliká. Nacházela se na rohu Neumannovy a Rybniční ulice. Patřila rodině Adlerů, a později se stala součástí Spojených ašských barvíren (Vereinigte Ascher Färbereien A.G.), průmyslové unie, kterou založili rodiny Adlerů, Jägerů a Kirchhoffů. Po válce továrna ještě plnila svou funkci v rámci národního podniku Kolora. Později zde barvířství zaniklo a objekt se stal součástí národního podniku Kovo. Začali se zde obrábět kovy a vyrábět zařízení (například ruční vozíky apod.) Po r. 1989 byla fabrika uzavřena a dlouhá léta chátrala. Před r. 2000 byla zcela zbourána. Jediné, co přežilo dodnes je majestátní tovární komín, který "zdobí" dnešní parkoviště u supermarketu Billa.