General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:43 m
Gallery:1
Alternatives:provozovna Kamenný vrch
Count:5T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:1
Detail:8.00
Bilighorze:T  (Steppers)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Nový Lískovec
Coords:
49°10'29.752"N,16°33'4.736"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ dsk - devirgace
Map + photo
Nejvyšší trubička v Brně.
kotelňa (09/2011) kouřovody (09/2011)
detail paty komína (09/2011) Vskutku démonický pohled. (03/2012)
Poznámky
4.3.2009 22:39:53 dsk

Společnost Teplárny Brno v létě roku 2008 zahájila rekonstrukci provozu Kamenný Vrch na ulic Svážná. Celkový výkon zdroje před rekonstrukcí dosahoval 32 MW. V důsledku úspěšné probíhající revitalizace panelových domů se však tento výkon stal nadbytečným. Na základě zpracovaných posudků bylo tedy rozhodnuto o celkové rekonstrukci zdroje.

Původní kotle byly demontovány a nahrazeny novými s vyšší účinností, avšak nižším výkonem. Nové vybavení o celkovém výkonu 17 MW se tak bude schopno lépe přizpůsobit budoucím potřebám sídliště Kamenný Vrch.

V rámci rekonstrukce byly řešeny i původní nevhodně umístěné výdechy pro odvod spalin. Generální ředitel Ing. Alexej Nováček k rekonstrukci sdělil: „Na základě vypracovaných rozptylových studií bylo Teplárnám Brno doporučeno nahradit původní výdechy novým komínem o výšce 43 metrů. Protože se zdroj nachází přímo v sídlišti Kamenný Vrch, bylo k řešení jeho funkčnosti i budoucího vzhledu přistupováno velmi citlivě. Obojí se podařilo. Dnes již zrealizovaný komín tepelnému zdroji umožní téměř trojnásobně snížit původní imisní zatížení sídliště oxidem dusičitým (NO2) z původních 0,339 μg/m3 na 0,125 μg/m3 za rok. Svým vzhledem s elegantní nerezovou povrchovou úpravou přitom nenarušuje moderní ráz sídliště“.

Tepelný zdroj na Kamenném Vrchu byl vystavěn v 80. letech minulého století jako špičkový zdroj pro původně plánovaný horkovod z jaderné elektrárny Dukovany. Přivedení horkovodu zatím nebylo zrealizováno.

V květnu 2009 se zrekonstruovaný zdroj zařadí mezi další z projektů, které společnost Teplárny Brno uskutečnila v oblasti zlepšování životního prostředí v městě Brně.

Zdroj: www.teplarny.cz