General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:34 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.0:0
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KH  (Kutná Hora)
Municipality:Močovice
Coords:
49°54'27.511"N,15°20'43.307"E
Details (CZ):19 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ m.i.x - devirgace
9.11.2014
19:38:53
+ MV - Demolice 15.3.2009.
Map + photo
Celkový pohled - leden 2009 podstavec
nároží podstavce detail hlavy
navrtání podstavce před odstřelem (foto corvi) 15.3.2009 -20 minut před odstřelem, v popředí střelmistr
15.3.2009 - 14,03 zaměření stávajícího stavu z roku 2009 (zdroj: fabriky.cz)
Poznámky
1.2.2009 22:39:29 danny666

Komín je z roku 1906 a je velmi cennou ukázkou umění starého komínářského řemesla. Má propracovaný oktagonální podstavec s ozdobnou římsou a kruhový dřík. To již samo o sobě je dosti výjimečné, neb nejenže jsou obvyklejší podstavce s čtvercovým profilem, ale u cihelen všeobecně je existence soklu důkazem, že staviteli i majiteli cihelny na projektu výjimečně záleželo. Navíc kruhový dřík není ještě vyzděn z radiálních cihel (jak v té době již bývalo zvykem), ale z klasických plných cihel, ručně dělaných!

 

Komín má v patě průměr 3,4 metru, v hlavě 1,6 metru. Odbor stavebního inženýrství Svazu českých komínářů po prohlídce komína prohlásil, že technický stav komína lze klasifikovat jako dobrý. Pouze část podstavce je narušena svislou trhlinou, která (dle informace místních) byla způsobena bleskem. Stav dříku vykazuje taktéž místy menší trhliny. Trhliny zatím neohrožují statiku komína, v případě zakonzervování komína pro budoucí generace je ale nutné trhliny zatmelit a profil komínu nejlépe ztužit místy ocelovými obručemi. Povrch komínu je dobrý, není výrazněji narušen povětrnostními vlivy. Komín není nijak vychýlen od svislé osy, konicita je zachována.

 

Kruhová pec, ke které komín příslušel, již neexistuje.

 

17.3.2009 12:11:03 danny666

Komín byl popraven 15. 3. 2009 Ing. Šobíškem. Komín padnul v 14:03.

Fotoreportáž zde.

Více o komínu na fabrikách.cz.