General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:100 m
Gallery:2
Alternatives:KOVas
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:KVK  (Karlovarský)
County:CH  (Cheb)
Municipality:
Coords:
50°13'35.811"N,12°11'22.91"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ _M_ - devirgace
Map + photo
Pohled od jihu, ten vlevo, 25/1/09 Leden 2009
Napojení kouřovodu letecký snímek; zdroj mapy.cz