General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.4:4
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:RO  (Rokycany)
Municipality:Klabava
Coords:
49°45'9.541"N,13°32'24.345"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Bourka
Map + photo
2017 velmi cenný symbol někdejší fabriky; 2/2013
8/2009 (foto XIX) celkový pohled; 2/2013
Pohled od západu, 4/2007, foceno na analog.. okrasná hlavice
rok 1905 r.1880
Poznámky
6.10.2010 16:26:12 Bourka

Jeden z nejstarších komínů v ČR, postaven před rokem 1880, historie zdejších železáren však sahá až do 17. století. V roce 1906 zde výroba dosáhla svého vrcholu v podobě 3333 tun vyrobených odlitků. V roce 1926 byla výroba ukončena.

Prameny: Plzeňsko - příroda, historie, život; kol. autorů, 2008

11.8.2011 19:52:27 danny666

Info z Registru VCPD FA:

Železárna měla vysokou pec, datovanou do roku 1643 a dva zkujňovací hamry. Po odkrytí nového ložiska železné rudy v roce 1690 byla postavena nová vysoká pec v Klabavě.

K rozvoji výroby odlitků došlo v 18. stol. V roce 1799 byla v Klabavě postavená druhá vysoká pec. V roce 1869 byla stará vysoká pec nahrazena novou, dále byla postavena strojírna, úpravna a dvě kuplovny k odlévání strojních odlitků.

Provoz vysokých pecí byl ukončen v roce 1894. Výroba litiny pokračovala v kuplovnách. Provoz v železárně byl ukočen v roce 1926.

Od roku 1940 byla v budovách železárny továrna na masné výrobky, která byla ale po roce 1948 zrušena.

3.1.2023 10:53:07 Bourka

Komín je údajně vysoký 25m.