General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:37 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:provozovna Bystrc
Count:3T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:M4.P0
Bilighorze:T  (Steppers)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Bystrc
Coords:
49°12'55.717"N,16°30'4.903"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ dsk - devirgace
Map + photo
Je to ten vlevo. Zdroj: www.teplarny.cz/?page=bystrc Pohled z jihozápadu, konkrétní trubička vpravo (21.9.2010)
Spodní část trubičky (21.9.2010)
Poznámky
3.12.2008 11:58:11 dsk

Původní zdroj na plynná paliva prošel v letech 2003-2005 rozsáhlou rekonstrukcí (instalace BIO kotlů). V provozu jsou dnes instalovány 2 kotle na dřevní štěpku s výkony 1,1 MWt a 1,5 MWt a 4 plynové kotle s celkovým výkonem 18,6 MWt. Kotle na biomasu spalují zbytky dřeva z lesní těžby a piliny ze zpracování dřeva, které dodávají Lesy města Brna, a.s.