General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:1X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:nádraží ČD
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0:0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:NB  (Nymburk)
Municipality:Nymburk
Coords:
50°11'33.285"N,15°2'52.383"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - prekioprůzkum panenky
Map + photo
06/2009 06/2012
pata komína a zaústění kouřovodu komín s budovou bývalé vodárny - tradiční drážní c.k. architektura