General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:36 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Textilana
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8888.8:8
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:KVK  (Karlovarský)
County:CH  (Cheb)
Municipality:Podhradí
Coords:
50°15'26.664"N,12°12'59.457"E
Details (CZ):5 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ – M – - Import pregionu
Map + photo
19/9/08, pohled z hlavní budovy Hlavice
Masivní podstavec s napojením kouřovodu, 8/2011 Brutální prstencoid, 8/2011
Dmychadlo Interiér
Poznámky
17.11.2009 21:21:54 k.e.n

Převzato z fabrik.cz:

Textilní továrna na místě bývalého mlýna byla založena v roce 1890 a šlo o celkem rozsáhlý areál. Až do konce druhé světové války zde běžela výroba nepřetržitě pod hlavičkou Adler a Nickerl, v roce 1945 došlo k vyvlastnění a znárodnění a podnik později zapadl pod jednotný název Textilana, konkrétně zde to byl závod 6 Ohara Aš, provoz 2. V průběhu let zde pak začala fungovat barevna a úpravna pro celý závod Ohara. Porevoluční osud textilky je podobný jako u mnoha jiných - neschopnost čelit sílící konkurenci přivádí tehdy vzniknuvší akciovou společnost do čím dál větších problémů a výroba je v roce 1992 zastavena.

Samostatnou kapitolou fabriky je komín, jehož stavitel podle všech znaků zřejmě stojí i za nádherným komínem nedaleké textilky Geipel a Jäger v Aši.
Komín v Podhradí je oktagonálního půřezu a vyveden je honosně, za zmínku stojí např. jeho masivní podstavec, který je do výšky cca 1,5 m tvořen pískovcovými bloky a zakončen mohutnou převislou římsou. Provedení stavby bylo velmi kvalitní, neboť komín je i přes značné stáří v dobrém stavu. Jeho výška je 36 m.