General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:50 m
Gallery:1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:SY  (Svitavy)
Municipality:Bystré
Coords:
49°37'37.43"N,16°20'31.276"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ dsk - Import pregionu
Map + photo
3.9.2008 - je to ten vpravo Betonový ochoz s dočasně instalovaným
Spodní část komína se zaústěním kouřovodů (04/2016)