General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:29 m
Gallery:1
Count:3T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:HKK  (Hradecký)
County:NA  (Náchod)
Municipality:Červený Kostelec
Coords:
50°28'39.363"N,16°5'19.706"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ hurw - Import pregionu
Map + photo
Celkový pohled (04/2010) Vyfrkující plechovky (04/2010) - v pozadí MT65/1/1