General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:25 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^00
Bilighorze:BB,C
Grounds:A360
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:CR  (Chrudim)
Municipality:Třemošnice
Coords:
49°52'34.903"N,15°34'15.798"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
6.8.2012
08:13:57
+ balu - Aktualizace
9.12.2015
01:02:35
+ m.i.x - přiřazení do areálu
Map + photo
komín je na levé peci Zimní souvislosti - pravý komín na levé peci (zdroj: cs.wikipedia.org)
20.5.2010, probíhající rekonstrukce Pohled na vápenku z hradu Lichnice
stav po realizaci muzea vápenictví (2018) levý komín, 2018
Poznámky
7.1.2009 07:43:54 danny666

další galerie - fabriky.cz

21.5.2010 09:51:22 Dalik_Vrtule_muz

Již probíhá naplno rekonstrukce, wikipedie praví toto:

Berlova vápenka u města Třemošnice je cenná kulturní památka dokládající místní průmyslovou tradici a historii. Jde o evropskou raritu – 150 let starou výrobu, k objektu vedla 9,6 km dlouhá lanovka.

Vápenka bude v letech 2009–2010 restaurována (fond EU) a bude vybudováno muzeum železnohorského vápenictví v unikátním autentickém prostředí původního průmyslového objektu. Rekonstrukce podpoří další rozvoj cestovního ruchu, drobného podnikání ve službách cestovního ruchu a celkově vytvoří vhodné podmínky pro posílení ekonomické úrovně tohoto hospodářsky slabého regionu. Investorem a provozovatelem rekonstrukce je město Třemošnice.

S výstavbou vápenky v Závratci bylo započato v roce 1880, krátce nato tu byla zahájena výroba. V roce 1891 až 1892 došlo k přestavbě vápenky majitelem Berlou do dnešní podoby. Doprava suroviny, vápence, byla prováděna lanovou košíkovou dráhou z Prachovic, kde se vápenec těžil. Lanovka měřila 9,6 kilometru a patřila svého času k nejdelším v Čechách; cesta suroviny z Prachovic do Závratce trvala 50 minut. Po roce 1950 však byla v Prachovicích vybudována velká vápenka a cementárna a stavba tohoto podniku vedla k zastavení provozu ve starých vápenkách v okolí. V roce 1960 vyhasly i pece v Závratci. Pak již objekt Berlovy vápenky chátral a majitelem se stalo město Třemošnice.

V posledních letech byl několikrát proveden pokus o rekonstrukci třemošnické vápenky v městské části Závratec, úsilí ale vždy ztroskotalo na penězích. Město Třemošnice vynaložilo několikaleté úsilí na přípravu projektu, rekonstrukci a získání finanční částky.

Vše se změnilo, když bylo 80 procent investic získáno z finančních prostředků Regionálního operačního programu NUTS II – tedy z fondů Evropské unie. Na nynější rekonstrukci se dále finančně podílí také firma Holcim Prachovice, zbytek peněz vynaloží město Třemošnice.

Rekonstrukce takzvané malé vápenky je rozdělena na tři etapy a celá přijde na 24 milionu korun. Práce provádí brněnská firma Matoušek, která vápenku zrekonstruuje do podoby v jaké byla při ukončení výroby. V červenci příštího roku se má technická památka otevřít veřejnosti, která tu najde muzeum s expozicí vápenictví.