General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:17 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0:0 K
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KO  (Kolín)
Municipality:Červené Pečky
Coords:
49°58'43.712"N,15°12'31.999"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
Map + photo
detail (07/2008)
07/2008 Dobová pohlednice - nedatováno. Celkový pohled na pivovar
Poznámky
29.3.2017 21:21:34 tomikp79

Vaření piva na tvrzi Hrabáňů v Červených Pečkách je doloženo od roku 1613. Za třicetileté války tvrz zcela zanikla. Následně panství získal Jan Friedrich, hrabě Trautmannsdorf. Ten nechal vystavět své nové sídlo - barokní zámek. Zároveň z trosek původní tvrze nechal vybudovat pivovar. Od té doby byl pivovar v provozu přes všechna období. Výrazná změna nastala roku 1907, kdy byl provoz modernizován a místo ručního byl zaveden parostrojní pohon. V provozu se dále udržel do roku 1939, kdy byl odstaven. Výroba se už nikdy neobnovila.