General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:19 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8:8 K
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:ME  (Mělník)
Municipality:Lobeč
Coords:
50°27'39.426"N,14°40'0.422"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
11.9.2011
19:37:33
+ danny666 - přeměření
30.7.2018
13:07:52
+ MV - Pivovar obnoven a otevřen r. 2015.
Map + photo
dobová pohlednice
dobová pohlednice rok 1985
komín s fabrikou Celkový pohled na pivovar a jeho soukomíní v rekonstrukci. (11.9.11)
Hlavice rekonstruovaného komína hvozdu. Klenba hvozdu.
Další fotografie:
Kouřovod zespoda. Nitro komína pohledem shora. stav po rekonstrukci z roku 2011 (2012) ten vpravo (07/2016)
Poznámky
2.6.2014 12:18:00 Pertla

Pivovar v Lobči je poprvé písemně připomínán v r. 1586. Jádro stávající stavby, reprezentované cenným dvoulodním klenutým humnem, pochází z počátku 17. století. Pivovar byl tehdy zřejmě vybudován v rámci stavební aktivity Věžníků z Věžník. Stavební vývoj areálu nadále pokračoval, po staletí měl však areál spíše podobu venkovského vrchnostenského pivovárku. Svoji současnou podobu získal pivovar přestavbou v průmyslový typ parostrojního pivovaru, realizovanou na samém konci 19. století majitelem mšenského velkostatku Rudolfem Cicvárkem, pozdějším významným cestovatelem a politikem. Projekt přestavby byl vypracován proslulým inženýrem Rosenbergem, jehož rukopis je patrný především na konstrukčně i typologicky jedinečné budově lednic.

Zlatá léta rozvoje pak zažil pivovar na počátku 20. století a krátce ještě mezi světovými válkami, kdy výše roční produkce dosahovala konstantně výstavu 10.000 hektolitrů. Za sládkování Josefa Tománka z jihočeských Mirotic (1907-1921) bylo lobečské pivo v regionu vysoce hodnoceno. Po jeho odchodu však následovalo období úpadku a pivovar se stal součástí Akciového pivovaru v Podkováni.

Výroba piva byla v Lobči ukončena v r. 1943 v hospodářsky složitém období Protektorátu. Nadále zde ale fungovala stáčírna podkováňského piva a v nájemném provozu byla i sladovna. V roce 1948 byl zakonzervovaný pivovar jakožto součást podkováňského pivovaru znárodněn a v roce 1949 definitivně zrušen a výrobní technologie sešrotována. Posléze byl areál několik desetiletí druhotně užíván Státním statkem jako sklady, dílny, garáže a v části objektu se také bydlelo. Bylo tak započato dlouhé období zmaru, devastace a chátrání.

Převzato z  http://www.pivovarlobec.cz/index.php