General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:P  (Steel)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:00
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:RO  (Rokycany)
Municipality:Radnice
Coords:
49°51'12.657"N, 13°36'16.214"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B191 - Import pregionu
22.10.2009
21:05:05
+ Bourka - doplnění
Map + photo
Žebřík by stačil tak Saxaně 8/09
8/09 10/2010