General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8 K
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:RO  (Rokycany)
Municipality:Radnice
Coords:
49°51'28.14"N,13°36'17.85"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B112 - Import pregionu
6.11.2010
21:26:42
+ Bourka - doplnění
Map + photo
8/09
11/2009 11/2009 Nové ostřešění s okapy
Poznámky
29.6.2009 14:54:16 Bourka

Pivovar založen v 16. století, výroba ukončena za druhé světové války. Posléze v objektu sklad a stáčírna; dnes ve velmi špatném stavu.

9.8.2009 21:56:07 Bourka

Stav srpen 2009: Rozpadající se střecha byla nahrazena novou a na komíně provedeny dílčí opravy.