General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:1X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Buena Vista; Military club
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^00 A
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Vnitřní město
Coords:
49°44'52.778"N,13°22'8.533"E
Details (CZ):13 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B083 - Import pregionu
12.3.2014
21:35:17
+ Bourka - opravy a doplnění
Map + photo
západní pohled; 3/2014 pohled ze dvora, listopad 2008
07/2014 detail novodobé „okrasy”
Meshita
Poznámky
12.3.2014 22:36:17 Bourka

Původně uzenářská fabrika Schejbal a spol. pravděpodobně z 20.-30. let; podnik byl ke dni 18.8.1948 znárodněn, výroba ukončena neznámo kdy. Komín byl zachován a zakonzerován, svoji současnou podobu dostal v roce 2005, kdy byl i osazen z dálky viditelnou dekorací v podobě zlaté kopule. Budova někdejší továrny byla upravena a hostí hudební klub Buena Vista, další malý klub je v přilehlém dvoře.