General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:20 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0:0
Bilighorze:CC/CV
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KD  (Kladno)
Municipality:Zákolany
Coords:
50°11'51.796"N,14°14'56.317"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ beda - Import pregionu
30.9.2009
13:37:07
+ sargo - Přesnější měření pásmem
Map + photo
Hlavice přelom 2012 a 2013. Přibyl čáp. Je umělej
pata (2015) zvětralé zdivo hlavice (2015)
dmychadlo se zbytky kotvení umělého čápa (2015) Probíhá oprava komína.
Další fotografie:
Nová hlavice ve fázi tuhnutí. Nová hlavice shora. ... a není to kovový brouk, ale horní obruč. Po oprave
Poznámky
28.4.2015 18:39:54 voltik

Rád bych zmínil, že industrální prostor pianky Dalibor více či méně začíná ožívat...

 

http://piankadalibor.cz/