General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:66 m
Gallery:Ub/1
Alternatives:Praga
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:48.8X
Bilighorze:H, CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LN  (Louny)
Municipality:Louny
Coords:
50°21'31.288"N,13°48'54.886"E
Details (CZ):1 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ o~ - Import pregionu
Map + photo
propracovaný podstavec
Historická fotografie z roku 1909. letecký snímek; zdroj mapy.cz
(05/2016)
Poznámky
23.9.2011 19:39:29 KDPK

1892 - zřízen Rolnický akciový cukrovar rolníky z lounského okolí. Většinu akcií v něm však postupně získala Česká společnost pro průmysl cukerní v Praze. Roku 1927 se společnost stala vlastníkem celé fabriky. Fabrika vyráběla pod světoznámou značkou RACL a v 30. letech patřila mezi několik největších cukrovarů v zemi. V době kampaně zaměstnávala na 1200 sezónních pracovníků.

1967 - došlo k rekonstrukci cukrovarských objektů a převodu technologií na strojírenskou výrobu. Následně byl spuštěn n.p. Praga. 

1996 - vznikl samostatný subjekt PRAGA Louny.

2002 - nový majoritní vlastník UNIREC TRADE (82%).

2004 - postupný pokles zakázek VW Group (převod výroby na Slovensko). Zahájení spolupráce s firmou COPELAND (Emmerson Group).