General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:55 m
Gallery:Ub/1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:488.0:0
Bilighorze:H, CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:LI  (Liberec)
Municipality:Jindřichovice pod Smrkem
Coords:
50°57'37.656"N,15°15'5.008"E
Details (CZ):11 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ jejda - Import pregionu
Map + photo
... kramle a obruce z velmi pevneho materialu...
zasypaný interiér po opravě hlavice podstavec
detail podstavce detail římsy
3/24 Dmychadlo
Poznámky
31.3.2024 21:51:10 Pipa

Továrnu na bavlněné a lněné zboží založili roku 1852 bratři Felix a Eduard Heintschelové pod názvem E. Heintschel & spol. v Jindřichovicích. Postupně se rozrůstala, vedle mechanické tkalcovny zde byla také tiskárna a barvírna. Nejstarším objektem je podélná budova čp. 76 („vysoká továrna“), tvořící páteř areálu. V roce 1873 získala firma poprvé medaili na světové výstavě ve Vídni, následujícího roku dosáhla kapacity 500 stavů. Roku 1895 byla dokončena největší etážová tovární budova naproti hřbitovu pro výrobu vzorovaných pánských šatovek. Ve třicátých letech 20. století byl provoz továrny postupně omezován, až byla 6. června 1933 definitivně uzavřena. Veškerý její majetek byl rozprodán a zaměstnanci propuštěni. Za války byla továrna využita pro válečnou výrobu a zřízen zajatecký tábor. V padesátých letech 20. století se z továrny stala lisovna plastických hmot (bakelitu), pak betonárka a nakonec sklady. Koncem devadesátých let odkoupila některé objekty obec pro přípravu a zpracování biomasy.

Zdroj: https://investujpodjestedem.cz/lokality/unitex/