General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:38 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:VS  (Vsetín)
Municipality:Vsetín
Coords:
49°20'4.367"N,17°59'33.149"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ MaRas - Import pregionu
Map + photo
ten pruhovaný vlevo Celkový pohled na komín od východu. (02/2011)
Pevná bilighorze a zdvojené ochranné obruče. (02/2011) Dolní část komínu je stylově zasypána pilinami. (02/2011)
Dmychadlo s vnitřní bilighorzí. (02/2011)
Dolní část komína je stylově zarostlá.