General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:71 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:provoz 1; výroba Claus, zpra~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0:00X
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A59
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:MO  (Most)
Municipality:Litvínov
Coords:
50°33'23.479"N,13°36'56.401"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ – M – - Import pregionu
9.1.2012
23:15:28
+ Vojti - přiřazení do areálu
Map + photo
3/2014 R. 1970, část karbonizačních pecí je už odstavena, likvidace dalších se připravuje. Cihlák je ještě neubouraný.. Převzato od: standakrcka
Ten vlevo, pohled z Růžodolské výsypky, 12/12/07 Ten vlevo
detail (2012) 2015
Poznámky
1.1.2010 20:38:18 _M_

Historie společnosti v datech

1939 - Zahájení výstavby chemické továrny STW (Sudetenländische Treibstoffwerke AG, Oberleutensdorf) - 5.5.

1941 - dokončeno 40 % stavebních a 50 % montážních prací; uvedena do provozu první karbonizační pec.

1942 - vypraven první vlak s benzínem (15.12.).

1943 - vyrobena první zimní motorová nafta; počet zaměstnanců - 29 881.

1944 - 12. květen - zahájeno pravidelné letecké bombardování výroben anglo-americkými spojenci.

1945 – vyroben první československý čistý syntetický benzín (3. 6.).

1946 - SSSR se vzdal všech majetkových nároků a předal závod Československu.

1947 - první dodávky dálkového plynu do veřejné sítě včetně Prahy (26. 10.).

1948 - uvedena do provozu výroba lisovacích hmot (10.3.).

1949 - otevřena závodní lékařská ordinace v Litvínově - Osadě; první dodávky tekutého kyslík hutím.

1951 - zvýšena výroba fenolů.

1952 - zahájena stavba tramvajové trati k závodu; zahájena družba s chemickým závodem v německém Böhlenu.

1953 - montáž prvních odlučovačů popílku; počet zaměstnanců - 7 644.

1954 - zaváděno hospodaření podle sovětského vzoru.

1955 - zahájena pravidelná výroba čpavku.

1957 - zprovozněn produktovod se čpavkem do chemických závodů v Lovosicích.

1958 - začátek výstavby nové teplárny T700.

1959 - otevřen kabinet ochrany a bezpečnosti práce.

1960 - první ropa přivedená ropovodem Družba do Slovnaftu.

1961 - zahájena výstavba skladů a dílen na Severním svahu.

1962 - první ropa přivezena cisternami ze Slovenska do Chemopetrolu.

1963 - zahájen provoz nového zauhlovacího mostu z úpravny uhlí Herkules do teplárny T700.

1964 - zavedeny do výroby dva nové výrobky - syntetický líh a etylbenzen.

1965 - ropovod Družba protažen do Chemopetrolu.

1966 - otevřena ústřední závodní kuchyně s kapacitou 4 000 jídel.

1967 - podnik vyráběl již 75 chemických výrobků.

1968 - uzavřena smlouva s městem Litvínov o spolupráci ve zlepšování životního prostředí; počet zaměstnanců - 12 000.

1969 - zahájen provoz oxosyntézy, jediné svého druhu v ČSSR.

1970 - vyřazování prvních karbonizačních pecí z provozu.

1971 - uvedena do provozu výroba vodíku na bázi štěpení mazutu.

1972 - ukončeno chemické zpracování uhlí (11. 9.); zahájena výstavba Petrochemie (I. II.); uvedena do provozu výrobna močoviny.

1973 - uvedena do provozu výrobna síry.

1975 - 1976 - uvedeny do provozu výrobny polypropylenu, polyethylenu.

1976 - vyroben první polymerační katalyzátor pro petrochemické procesy.

1977 - postavena v pořadí šestá chladicí věž.

1978 - dokončena montáž potrubního mostu přes silnici Most – Litvínov; počet zaměstnanců - 10 950.

1979 - uvedena do provozu ethylenová jednotka.

1981 - 1983 - dokončena výstavba Nové rafinérie Litvínov - NRL

1988 - uvedena do provozu PSP - Příprava surovin pro petrochemii.

1993 - zahájen proces restrukturalizace rafinérsko - petrochemického průmyslu i Chemopetrolu.

1994 - zahájení divizního uspořádání (Petrochemie, Agro, Fenoly, Energetika, Voda a odpady); vyčleněno osm dceřiných společností, zejména v oblasti údržby; zahájení výstavby ropovodu Ingolstadt – Kralupy – Litvínov; do provozu uveden Reforming s kontinuální regenerací katalyzátoru; zahájení modernizace teplárny T700.

1995 - vyčlenění divize Rafinérie a vznik České rafinérské, a. s.; zprovoznění ropovodu Ingolstadt – Kralupy – Litvínov.

1999 - zahájen provoz nového informačního systému SAP R/3; udělení ocenění Bezpečný podnik; obhajoba certifikátů jakosti norem ISO 9000.

2000 - ethylenová jednotka absolvovala nejdelší odstávku v historii (7.8. – 25.9.) – byla spojena s první fází zvýšení kapacity.

2001 - Chemopetrol proinvestoval největší objem finančních prostředků v historii podniku – 3,6 miliardy Kč; podpisem kontraktu s MUS, a. s. se Chemopetrol zavázal i nadále odebírat přibližně 2 miliony tun hnědého uhlí pro své dvě teplárny od této společnosti.

2002 - ve čtvrtek 14. října ukončila výrobu jednotka polypropylenu, která se provozovala od roku 1975.

2005 - Skupina PKN ORLEN převzala kontrolu nad skupinou Unipetrol.

2007 - 10. 3. etylénová jednotka vyrobila 5miliontou tunu propylenu a 28. 3. 2007 Chemopetrol vyrobil 10miliontou tunu etylenu.