General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:34 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0:0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:MB  (Mladá Boleslav)
Municipality:Kováň
Coords:
50°25'9.058"N,14°46'55.309"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
Map + photo
celkový záběr na zprzněný pivovar (skoro co kus baráku, to jiná doba) - 2010 komín s logem pivovaru (2010)
netradičně subtilní (až směšná) hlavice (2010) komín je obklopen přístavbami z různých dob (2010)
pohled ze dvora, v popředí budova varny a sila Dvoreček s komínem a lebou. (8/12)
vnitřek se zachovalou bilighorzí puklina v hlavě
Další fotografie:
Dmychadélko. (8/12)