General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:32 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.0:0
Bilighorze:CV  (Inner tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:DO  (Domažlice)
Municipality:Staňkov
Coords:
49°33'25.981"N,13°4'27.764"E
Details (CZ):15 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
Map + photo
14.10.2007 03/2011 komín na volném prostranství
podstavec (2014) 06/2013 zřejmě důsledek chybějícího hromosvodu
detail rozchrastané hlavice (2014) ornament typický pro stavitele Dvořák&Fischer, Letky (2014)
06/2013 vršek ztratil na pevnosti
Další fotografie:
cca rok 1903 (zdroj: soukromý archiv Ing. Luboše Holečka)
Poznámky
9.11.2009 13:08:27 Bourka

Založen v roce 1872; původně akciový pivovar, po 1. světové válce majitelem Karel Josef kníže Trauttmansdorff-Weinsberg. Od roku 1948 přechází do národní správy a později pod národní podnik Západočeské pivovary. Výroba ukončena v roce 1978, o tři roky déle v areálu fungovala stáčírna. 

Staňkovský pivovar ukončil provoz v době, kdy měl vysoký výstav a provozovna byla po modernizaci. V sedmdesátých letech se v něm vařilo přes šedesát tisíc hektolitrů světlé a tmavé desítky ročně, což poskytovalo zaměstnání více než šedesáti lidem. (převzato z www.pivovary.info).