General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:29 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^0 X
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:DO  (Domažlice)
Municipality:Domažlice
Coords:
49°26'7.69"N,12°56'16.65"E
Details (CZ):6 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
27.10.2020
15:07:28
+ Bourka - v r.2013 změna vlastníka
Map + photo
3. 5. 2008 letecký snímek; zdroj mapy.cz
Pohled od nádraží, 5/17
Poznámky
27.10.2020 14:59:37 Bourka

Ve 30. létech 20. století stála na pozemku dnešní pekárny cihelna. Vystavěl ji podnikatel Milota, který v této části města postavil i řadu pěkných rodinných domků. V průběhu války pálení cihel v Milotově cihelně skončilo a po ní se nabízelo částečné využití objektu pro průmysl trvanlivého pečiva. Vhodnou přístavbou k cihelně a postupným napojováním na kouřové kanály až k vysokému komínu bylo umožněno zahájit na řetězových pecích – výtažkách vytápěných uhlím – již v roce 1948 výrobu malých bílých perníčků. Závod Západočeské pekárny a cukrárny v Domažlicích vznikl po reorganizaci v roce 1960. Pekárna byla rekonstruována z bývalé perníkárny Merkur a postupně i za provozu dovybavována moderními pecemi vytápěnými automaticky lehkým olejem, novým strojním zařízením, kotelnou, mostní váhou, technologickou věží s velínem…

 

(zdroj: domazlicky.denik.cz)

 

Komín je tedy pravděpodobně z 30.let.