General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:51 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Býv. Výtopna
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:880.0:A0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A89
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Východní předměstí
Coords:
49°43'44.1"N,13°24'29.96"E
Details (CZ):15 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
10.1.2012
14:39:10
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
9/2007 5/2007
Od západu, 4/10 Od jihu, 3/09
bilighorze mohutná podstava s žebříkem, který byl o pár týdnů později odstraněn
hlavice, 5/2011 letecký pohled, 5/2011
Další fotografie:
Celkový pohled na pivovar od severu z dmychadla doubravecké čokoládovny, 9/9/14 nová situace u podstavce; 10/2018 08/2019 údržba; 4/2024