General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:95 m
Gallery:1/2
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:1/2
Detail:¤¤.0
Bilighorze:HD, HC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:SY  (Svitavy)
Municipality:Svitavy
Coords:
49°44'42.28"N,16°28'26.56"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ o~ - Import pregionu
3.9.2011
11:22:21
+ k.e.n - úprava detailu
Map + photo
5/2017 Raketa v celé své kráse
ochozy 5/2017 Detail vrcholu a zadeklovaného dmychadla
5/2017 Spodní partie komína Nejvyšší dominanta města (10/08)
letecký snímek; zdroj mapy.cz 5/2017 Pohled od Lánského rybníka