General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:19 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Count:2T  (Tight multistack)
Arrangenent:display >>
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^0
Bilighorze:^HD,2HC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Děčín V - Rozbělesy
Coords:
50°45'43.574"N,14°11'56.504"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
19.9.2013
18:20:38
+ starbreaker - soukomíní
Map + photo
Multistack
13.5.2007 Soukomíní s kotelnou z komína Silike Keramika
Dva segmenty Komíny rašící ze střechy
Horní partie Vyfrkující dmychadlo
Detail jedné z prasklin