General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:20 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^4.0X
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Jižní Předměstí
Coords:
49°44'8.747"N,13°22'8.998"E
Details (CZ):11 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
Map + photo
Pohled od jihu, 7/1/09 Od západu, 6/10
Vrchní část dříku bilighorze
Ten vlevo, pohled od východu, 13/5/08
Poznámky
14.2.2012 13:55:03 Bourka

Strohý cihláček vycházející ze střechy dnešního autoservisu. Podstava čtvercového profilu skrytá z většiny pod střechou, její malá část přechází nad střechou bez ozdobných prvků do kruhového dříku. Ten byl s největší pravděpodobností kdysi částečně ubourán o hlavici, a podle odlišných cihel ve vrchních partiích posléze znovu dostavěn na současnou výšku. V dnešní době setrvale v poměrně dobrém stavu.