General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:30 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Pneuservis
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:44.8:8
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Staré Brno
Coords:
49°11'15.987"N,16°36'4.037"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
Map + photo
10.10.2008 S brněnskou zástavbou. (10/2011)
Pohled z ulice Křídlovická. (01/2012) podstavec (11/2011)
11/2011 Pohled z ICRC (04/2012)
Poznámky
21.5.2010 12:03:18 dsk

Komín patřil k areálu chemické čistírny na ul. Křídlovická. Ta byla v provozu od 20. let 20. st. do roku 1993, při čištění byl používán mj. benzin, trichloretylen a perchloretylen. V lokalitě byla zjištěna silná ekologická zátěž a kontaminace podzemních vod.