General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:140 m
Gallery:3
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:3
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Grounds:A132
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:TP  (Teplice)
Municipality:Teplice - Řetenice
Coords:
50°38'24.313"N,13°48'21.286"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
10.1.2012
21:38:36
+ starbreaker - přiřazení do areálu
21.2.2012
22:02:13
+ starbreaker - v září 2007 změna názvu
Map + photo
04/2009