General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:36 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Elektrárna ELÚ III
Type:J  (Special / other)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:HC  (Ladder with full-protection)
Grounds:A74
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Karlov
Coords:
49°44'22.153"N,13°20'48.782"E
Details (CZ):6 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
10.1.2012
01:01:39
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
Výměna pláště, plánované dokončení v půlce června, 26/5/09
2/2010 Pohled od SV, 7/2010
Přívod horké vody.. r. 1948 (převzato z www.pe.cz)
Poznámky
22.5.2010 14:10:50 dsk

Chladicí věž č. 8 byla postavena v roce 1974, plánované ukončení provozu je v roce 2013. Jedná se o chladicí věž s přirozeným tahem. Půdorys chladicí věže je pravidelný dvanáctiúhelník. Množství oběhové chladicí vody Gw = 5 000 t/h. Tahový komín má plášť z vlnitého eternitu.

Zdroj: CENIA Praha, Pasportizace chladicích soustav v energetice ČR

25.4.2012 22:35:06 Bourka

Pohledem na letecké snímkování (portál gis.plzen.eu/staremapy) lze snadno zjistit, že tato chladící věž zde stála již v roce 1945, stejně tak porovnáním s historickým snímkem (viz výše) datovaným 1948.