General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:51 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:varna
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8.0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A18
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Vnitřní město
Coords:
49°44'55.395"N,13°23'18.278"E
Details (CZ):12 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
9.1.2012
17:43:02
+ FF - přiřazení do areálu
Map + photo
Pohled od západu, duben 2008 Ten uprostřed, duben 2008
8/09 Bilighorze začíná už na podstavci
podstava hlavice; 5/2011
letecký pohled, 5/2011 dobová pohlednice (nedatováno); ten vpravo (zdroj: fabriky.cz)
Další fotografie:
taková jedna kuriozita z dobového tisku (Nová doba, 24. 5. 1930) rok 1965
Poznámky
19.7.2009 21:31:07 Bourka

Komín pochází z počátku třicátých let.